Triade Party Rent is in 2006 gestart met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), hiermee is People, Planet & Profit onderdeel van ons beleid geworden. In dit jaar is tevens de nulmeting van onze CO2 uitstoot met de Milieubarometer. Na het vergroenen van onze bedrijfsvoering en reduceren van CO2 zijn we sinds 1 januari 2009 klimaatneutraal. We zijn hiermee het eerste klimaatneutrale partyverhuurbedrijf van Nederland. Hier vind u onze duurzaamheids verslag over de diverse jaren.

Huren is groen! En met een klimaatneutrale bedrijfsvoering is Triade Party Rent een groene en duurzame keuze!  

product

innovatie
Tegenwoordig is het gebruikelijk voor verhuurbedrijven om meubilair zelf te (laten) produceren en te ontwikkelen. De meubelen kunnen worden afgestemd op de eisen van de opdrachtgever en de ontwikkelde meubellijn is uniek. Bovendien kan rekening worden gehouden met de materiaal keuze, het transportvolume en de MVO eisen.

transport
Bij het tanken van brandstof voor de bakwagens, sparen we niet voor suffe en veelal onzinnige kado's van slechte kwaliteit. Sinds oktober 2009 sparen we Air Miles voor Stichting Aap. Jaarlijks sparen we ongeveer 3500 Air Miles voor het goede doel.

Op locaties waar we als preferred supplier onze partymaterialen leveren, klusteren we de ritten, waardoor er minder drop offs per week nodig zijn. Hierdoor hebben we minder transport, minder brandstof en ook minder CO2.

In voorjaar 2016 gaan onze chauffeurs een cursus zuinig rijden volgen, beter bekend als "het nieuwe rijden". Hiermee is een forse brandstofbesparing mogelijk, draag je bij aan een schoner milieu en neemt je ongevalsrisico af.

Op het volume van de huurartikelen tijdens transport en opslag kan fors worden bespaard, zo produceerden we compactere transportcontainers voor onze klapstoelen. Maar ook het hippe Valencia meubilair werd inklapbaar gemaakt, wat 'n forse reductie op het transportvolume opleverde.

verpakking
Om hygiënische en logistieke redenen is ons servies & bestek verpakt in plastic zakken en kunststof transportbakken. Om het verpakkingsafval terug te dringen zijn we in 2008 overgestapt op het verpakken van grotere aantallen. Bestek niet uitsluitend verpakt per 10 stuks maar tevens per 50 stuks en borden per 30 & 40 stuks in plaats van uitsluitend per 5 stuks. Het inpakken gaat bovendien sneller en dit bespaard ook nog eens arbeidsloon. 

Ondanks onze inspanningen om het verpakkingsafval te reduceren blijven onze opdrachtgevers met een flinke hoeveelheid verpakkingsfolie achter. In 2013 zijn we met enkele opdrachtgevers in gesprek gegaan om te inventariseren of het mogelijk is deze folie op locatie in te verzamelen en retour te sturen aan Triade Party Rent. Met één biologische cateraar is een pilot gedraaid en de uitkomsten zijn positief.
Afvalscheiding en het hergebruiken van grondstoffen is inmiddels voor alle burgers mainstream geworden. Daarom starten we op 8 februari 2016 met het retour nemen van onze verpakkingsfolie. Het streven is om in de loop van 2016 uitvoer te geven aan het verpakkingsconvenant en 80% van deze grondstof retour te nemen bij onze afnemers.

klimaatneutraal
In 2006 zijn we gestart met de milieubarometer en het monitoren van onze CO2 footprint. Door het bijhouden van o.a. gas-, water-, en stroomverbruik worden we bewust gemaakt op kansen voor besparingen. Na reductie en vergroenen heeft dit op 1 januari 2009 geresulteerd in een klimaatneutrale bedrijfsvoering. We zijn hiermee het eerste klimaatneutrale verhuurbedrijf van Nederland. In een kort filmpje vertelt Mark van der Horst, eigenaar van Triade Party Rent, enthousiast over klimaatneutraal ondernemen.      sdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdaaaa ...............d. In eedddddddd

Voor onze CO2 compensatie werken we samen met Fair Climate Fund. Onze compensatie zorgt ervoor dat dezelfde hoeveelheid CO2 bij projecten in Zuid Afrika wordt gereduceerd. Er wordt geïnvesteerd in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden waardoor arme gezinnen toegang krijgen tot schone energie.
Onze CO2 uitstoot in 2015 bedroeg 15 ton, dit is een reductie van 49% CO2 t.o.v. startjaar 2006.

circulaire economie
Huurmaterialen die niet meer voldoen, zoals ouderwets servies of linnen met uit de gratie geraakte kleuren, worden geschonken aan maatschappelijke organisaties zoals kerken, kloosters of scoutingverenigingen.

Tafellakens welke niet meer verhuurd kunnen worden gaan bij de fietsenmaker een tweede leven in als poetslappen. Sinds het voorjaar van 2012 heeft tweewielerspecialist Peter Macco uit Utrecht al heel wat fietsen opgepoetst met onze oude lappen.

Bij veel opdrachten komt bestek en servies terug wat niet van Triade Party Rent is en wat ook niet wordt opgehaald door onze afnemers. Deze materialen worden geschonken aan 'n scoutingvereniging voor gebruik in hun clubhuis.

Nieuw servies wordt geleverd in kartonnen doosje. Deze doosjes zijn uitermate geschikt voor hergebruik. We hebben een nieuw afzetkanaal gevonden bij Sportbay, onze buurman op bedrijventerrein Herenweg 64. Deze internet groothandel geeft onze doosjes een tweede leven.

Na het reinigen worden de glazen gecontroleerd op glascorrosie of beschadigingen. Glazen met corrosie en krassen worden vervangen. Het oude glaswerk verdwijnt in de glasbak. Uiteraard goed om het glas te recyclen, maar we zoeken naar een nieuw afzetkanaal om deze glazen een tweede leven te geven voor een goed glas wijn of een lekker koud biertje.

Medio 2015 - 2016 hebben twee studenten van de Rotterdam Business School een onderzoek uitgevoerd onder onze leveranciers. De vraagstelling was hoe deze bedrijven de overstap kunnen maken van ownership naar usership. De uitkomsten van het onderzoek moeten nog worden gepresenteerd, een eerste inventarisatie leert helaas dat de meeste leveranciers nog niet klaar voor zijn voor de circulaire economie.

cradle 2 cradle
Vanwege de beperkte schaalgrootte van ons bedrijf zijn we niet bij het ontwerpproces van de producten betrokken. Nagenoeg alle partygoederen worden ingekocht bij leveranciers en producenten. We kunnen geen invloed uitoefenen in dit proces.

reiniging
Voor het wassen van ons bestek, servies en glaswerk zijn we in het voorjaar van 2010 voor twee van de vier reinigingsmiddelen in onze korventransportmachine overstapt op een minder belastende variant van Sealed Air - Diversey Care, namelijk "Pur Eco". De biologische afbreekbaarheid sluit naadloos aan bij onze bedrijfsvoering. Door automatische dosering zorgen we bovendien voor een minimaal gebruik van vaatwasmiddel. Deze vaatwasmiddelen voldoen aan de Europese verordening voor chemische stoffen REACH (1907/2006)  (REACH - Registratie, Evaluatie, Registratie van CHemische stoffen)

Om te zorgen dat de messen streeploos uit de vaatwasser komen, maakten we gebruik van een inweekmiddel van onze leverancier Sealed Air - Diversey Care. Omdat de samenstelling van dit product niet voldeed aan onze gestelde eisen zijn we juni 2013 overgestapt op een minder belastend middel uit ons eigen keukenkastje, namelijk soda! Met hetzelfde resultaat, vriendelijker voor het milieu en bovendien voordeliger dan het eerder gebruikte K1.

Voor de reiniging van glaswerk, servies en bestek gebruiken we een 4-tanks korventransportmachine met een warmte terugwinning. De machine is tevens voorzien van een Intelligent Control System, wat ervoor zorgt dat de waskosten per korf voor water, electra en wasmiddelen meer dan gehalveerd zijn. (e.e.a. volgens opgave van Rhima Nederland B.V.). Het reinigen geschiedt op één of enkele dagen per week, dus niet dagelijks in de stand-by modus. En de machine opwarmen kort voor gebruik en gelijk na gebruik weer uitzetten!

Het wassen van tafellakens doen we gedeeltelijk in eigen beheer. Voor de minder verontreinigde lakens maken we sinds april 2017 gebruik van Seepje. Wanneer deze superschillen water zien maken ze een natuurlijke vorm van zeep aan die onze tafellakens heerlijk schoon en zacht maakt.

Middelen uit grootmoeders tijd. Het kost veelal een fractie van de reguliere schoonmaakmiddelen en de belasting van het milieu is minimaal. Zo gebruiken we soda voor het schoonhouden van onze gietvloer bij de vaatwasser. Onze apparatuur ontkalken we met schoonmaak azijn. Sleepvuil op tafellinnen verdwijnt als sneeuw voor de zon met groene zeep. Schoonmaakmiddelen met doodskoppen en grote kruizen vanwege de schadelijkheid voor het milieu komen er bij ons niet in.

bedrijfsvoering

hergebruik van grondstoffen (afval)
Het is voor ons een uitdaging om restafval zoveel mogelijk te voorkomen door preventie & hergebruik en hiermee te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarom worden papier & karton, glas, oud-ijzer, verpakkingsfolie, plastic-heroes, blik & drankpakken en KCA gescheiden ingezameld. De toner cartridges gaan naar stichting AAP en ons oude ijzer wordt opgehaald door de ''oud-ijzerboer". Per 1 januari 2017 wordt ook ons GFT "afval" apart gehouden van het restafval.
Papier, glas, verpakkingsfolie en restafval wordt opgehaald door de afvalverwerker. Door de lage vullingsgraad van het restafval is de frequentie van het legen slecht één keer per 6 weken, wat een flinke kostenreductie heeft opgeleverd.
Indien er frituurvet in de gehuurde frituurpannen achterblijft, wordt dit apart afgevoerd naar het gemeentelijke afvalscheidingssstation.

Op initiatief van Triade Party Rent zijn per september 2013, de ophaaldagen van het restafval en het papier(afval) in overleg met onze afval verwerker, SUEZ (voorheen Sita recyclingservices), gelijkgetrokken met de overige bedrijven op bedrijventerrein Herenweg 64, wat kosten bespaard voor de afvalverwerker en CO2 reduceert door er minder transportbewegingen.

Op 1 februari 2012 zijn gestart om het verpakkingsplastic uit ons huishoudelijke afval te scheiden. We zijn aangehaakt bij de Plastic Heroes. Dit reduceerde ons restafval fors. Per 1 januari 2016 is de mogelijkheid om huishoudelijk afval te hergebruiken via Plastic Heroes verruimd en is tevens het recyclen van sap- en melkpakken, conservenblik en colablikjes mogelijk. Triade Party Rent maakt hiervan uiteraard graag gebruik. 

Als repareren van defecte elektrische apparatuur niet meer mogelijk is, gaat dit via het gemeentelijke afvalstoffen depôt naar Wecycle waar de E-waste vervolgens wordt gerecycled.

koffie & thee
Sinds 2007 gebruiken we koffie met het Fairtrade keurmerk. In de verpakking is geen aluminium folie verwerkt en daarom volledig recyclebaar via Plastic Heroes. Voor het zetten van onze eigen koffie gebruiken we 'n ouderwets pruttelpotje met ongebleekte koffiefilters.
In april 2013 zijn we overgestapt op biologische thee met een Fairtrade keurmerk. We kopen dit bij het filiaal van Waar Utrecht aan de Lijnmarkt in Utrecht.

Voor gebruik op de zaak voor koffie, thee, soep en water worden uiteraard mokken en glazen gebruikt.
Voor de dagelijkse lunch is een trommeltje of broodzak 'n goede keuze, het gebruik van aluminium folie voor de dagelijkse bammetjes is bij Triade Party Rent helaas niet toegestaan! De productie van aluminium folie uit bauxiet kost zéér veel energie.
Om te zorgen dat er na de lunch niet onnodig warm water uit de waterkoker wordt weggespoeld is aan de zijkant een eenvoudige verdeling gemaakt, zodat er precies afgepast water wordt gekookt.

personeel
De meeste werknemers wonen in de eigen regio en dat is gunstig voor de woon-werk kilometers. In januari 2010 zijn we gestart om groene woon-werk kilometers te promoten en deze belastingvrij uit te betalen á € 0,19 per kilometer. Het aantal groene fietskilometers woon-werkverkeer kilometers bedraagt jaarlijks ongeveer 33%.

Bij Triade Party Rent zijn stagiaires in verschillende diciplines en van verschillende niveau's werkzaam, voor HBO, MBO en snuffelstage. Triade Party Rent is sinds 2003 een SBB erkend leerbedrijf. (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voorheen ECABO)
Stagiaires zijn woonachtig in de eigen regio. Hierdoor is woon-werkverkeer op de fiets of met het openbaar vervoer voor stagiaires een must.

De eigenaar van Triade Party Rent is sinds 2005 als mentor verbonden aan Jong Ondernemen. Dat betekent dat Mark jaarlijks één of meerdere groepen HBO- en/of MBO studenten gedurende het schooljaar ondersteunt op het gebied van marketing, verkoop en algemene bedrijfsvoering van hun College Company. O.a. bij de volgende opleidingen: Hogeschool TIO, ROC afdeling industrieel design, Grafisch Lyceum Utrecht, BusinessSchool Nootenboom en Hogeschool Utrecht afdeling SBRM /FEM.

huisvesting
De neerslag welke op de daken van ons bedrijfsgebouw en het straatwerk valt wordt via de hemelwaterafvoer afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Het sanitair wordt schoongemaakt met groene zeep en schoonmaakazijn. Ons toiletpapier is kringloop toiletpapier, de stortbak van het toilet is een waterbesparende variant. Alle kranen zijn voorzien van een doorstroom begrenzer.

Voor de interne papierstroom maken we gebruik van 100% wit-, geel- en groen kringlooppapier met het "het Blauwe Engel" keurmerk, het "EU label" en het "Cradle to Cradle" certificaat. Ook voor onze schrijfblokken, post-it memo's en flip-over papier gebruiken we kringlooppapier. Dit papier kopen we bij Bureaubewust in Utrecht, gespecialiseerd in groene kantoorartikelen.

Onze huisstijl was gedrukt op Biotop papier, echter door de verregaande digitalisering gaat de meeste correspondentie inmiddels digitaal.

Bij zakelijke magazines wordt bepaald of de inhoud van het magazine wel aansluit bij ons interesse veld. Als dat niet het geval is dan gaat dit ongevraagde drukwerk met een briefje retour afzender, met het verzoek om onze naw gegevens te verwijderen.

Stuur ons géén mailing met een gadget, Triade Party Rent bedankt ervoor! Samen met briefje met uitleg gaan deze prullaria zoals pennen, en jaarplanners weer retour naar de afzender voor hergebruik.

Voor onze telefoonnotitie's gebruiken we sinds 1994 tot memo's versneden afgedankt briefpapier van diverse organisaties.

Januari 2011 zijn we overgestapt op het letterfont Ecofont. Onze laserprinters zijn voorzien van eco-mode. Met beide is een forde reductie van toner mogelijk. Gelijktijdig zijn we gestart met het versturen van de facturen per mail. Hiermee besparen we briefpapier & enveloppen en uiteraard ook portokosten. De printer staat standaard ingesteld op de dubbelzijdige printmodus.

Op de site van the Green Web Foundation kan je kijken of 'n website groen wordt gehost. We hosten onze site bij XS4ALL en die is groen. Het digitaal verzenden van data is niet per definitie groener dan reguliere verzending per post, vanwege de energie verslindende data centers.

Door gebruik te maken van de Eko Stapler hebben we het gebruik van nietjes nagenoeg uitgebannen. De vellen papier worden door de Eko Stapler zeer vernuftig in elkaar "gevouwen" waardoor nietjes van metaal overbodig worden. Een bijkomend voordeel is, dat bij het archiveren van contracten en magazijnbonnen géén overtollige nietjes verwijderd hoeven te worden, wat een kostenbesparing op arbeidsloon betekend.

Nagenoeg iedereen heeft een smartphone of tablet paraat. Daarom is sinds september 2012 een mobiele website live, special gebouwd voor deze devices. Géén papier verslindend drukwerk en toch bij alle afnemers onder de aandacht. 

energie
In juli 2007 zijn we overgestapt van grijze stroom naar Eneco EcoStroom. Door nieuwe inzichten is inmiddels duidelijk dat deze groene stroom géén CO2 reductie oplevert en wordt daarom sjoemelstroom genoemd. Op 18 mei 2015 zijn we overgestapt op Eneco Hollandse Wind, deze duurzame stroom is voorzien van een Milieukeur.

Het wassen van tafellinnen doen we deels in eigen beheer. Het drogen van deze tafelkleden doen we groen & kosteloos aan een waslijn dus zonder energieverslindende wasdroger!

In het kantoor en onze showroom maken we gebruik van spaarlampen en ledverlichting. Doorgaans treed er via de dakramen voldoende daglicht binnen en is kunstlicht hierdoor overbodig. Sinds april 2014 zijn er dakramen bijgeplaatst en is er ook op minder heldere dagen voldoende daglicht. (met dank aan de huurbaas)

Na werktijd gaat alle kantoor apparatuur uit, er blijft niets standby staan. De stekkers gaan uit het stopcontact of er zit een "standby killer" op.

inkoop

grondstoffen
Onze Café de Paris bistrosets zijn in eigen beheer gemaakt van Fins plantage berkenhout met een Pefc keurmerk, dat de milieuverantwoorde exploitatie van het hout waarborgt. De halffabricaten zijn vervaardigd in een hout werkplaats van een TBS kliniek. De blank gelakte halffabricaten zijn vervolgens door een Utrechtse meubelmaker geassembleerd. Triade Party Rent verhuurt hiermee een duurzaam en zeer verantwoorde terras meubilair. 

Voor de fabricage van ons Valencia meubilair is gekozen voor vurenhouten steigerplanken.

Voor het maken van transport bakken in grote maten kiezen we plaatmateriaal zoals berken multiplex of wilgen multiplex en vurenhout.

Ons glaswerk is hygiënisch verpakt in kunststof transportkorven. Leverancier Hulkenberg BV, heeft zich verplicht om de glaskratten en transportbakken welke door schade niet meer gebruikt kunnen worden retour te nemen. Hierna worden deze verschredderd en wordt het granulaat weer gebruikt als nieuwe grondstof voor o.a. cement kuipen en bouwemmers..

overheidscriteria
Overheden houden bij hun inkoopbeleid rekening met het milieu en sociale omstandigheden. Bedrijven met een helder beleid op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de samenleving (social return) hebben een flinke voorsprong op bedrijven zonder MVO beleid.

keten en leveranciers
Er zijn afspraken gemaakt met onze leveranciers. Hierdoor krijgen we uitsluitend op herbruikbare euro pallets aangeleverd en niet op wegwerppallets. Tevens vragen we leveranciers gebruik te maken van recyclebaar papieren/kartonnen & plastic verpakkingskussens in plaats van verpakking chips. Verpakking chips kan in onze bedrijfsvoering niet worden hergebruikt en vergroot de hoeveelheid restafval.

ketenverantwoordelijkheid
Veel van onze inkoop vindt plaats bij Nederlandse contractpartners. De productie van deze huurmaterialen vindt plaats in o.a. China, Turkije en het Midden Oosten.
In gesprek met contractpartners zouden we graag weten hoe het energieverbruik, het materiaalgebruik, de herbruikbaarheid en de arbeidsomstandigheden in het land van herkomst geregeld is, om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen via de mvo riscicochecker. Voorlopig heeft dit bij ons géén verdere prioriteit.

relaties & stakeholders

netwerken
Sinds juli 2010 zijn we partner van MVO Nederland. Voor extra verdieping hebben we ons op 29 mei 2012 tevens bij het koplopersnetwerk van MVO Nederland aangesloten. Voornamelijk grote bedrijven met stevige MBO ambities ontmoeten elkaar, delen kennis, doen inspiratie op en werken samen aan MVO innovaties voor diverse bedrijfsprocessen, wat leidt tot nieuwe business kansen en verdere vergroening.

collega's
Collega's zijn zich ervan bewust dat ze bij een groen bedrijf werkzaam zijn en ze geven uitvoer aan het gekozen groene beleid. Door inzet & buttum up ideeën komen we tot een verdere vergroening.

marketing & communicatie
We communiceren transparant over ons MVO beleid. Vanaf 2009 in is ons financiële jaarverslag ook een sociaal jaarverslag opgenomen. Hierin staat welke doelen we hebben bereikt en welke kansen we in het nieuwe jaar gaan aanpakken.

omgeving
Tafellinnen wat na verhuren met scheuren of brand gaatjes retour komt en daarna onzichtbaar kan worden hersteld, wordt ter reparatie aangeboden aan een reparatie atelier. Hiermee creëren we werkgelegenheid in de nabijheid van het bedrijf en ondersteunen hiermee de plaatselijke economie. Lokaal zakendoen en eigen gemeenschap steunen is een belangrijke pijler van MVO-beleid.

leveranciers
We proberen onze leveranciers zoveel mogelijk te betrekken bij ons MVO beleid. We maken afspraken over de wijze waarop we nieuwe materialen geleverd willen krijgen. Helaas merken we maar al te vaak dat een groene denkwijze al bij voorbaat lastig is en liever wordt vermeden.

bankzaken
De Triodos Bank sluit met duurzaam bankieren naadloos aan bij ons eigen beleid. Voor onze bankzaken maken we zowel gebruik van de Triodosbank als de Rabobank. Bij Triodosbank hebben we sinds oktober 2011 een bescheiden beleggingsrekening met 5 certificaten Triodosbank.

afnemers / klanten
Er wordt voornamelijk aan afnemers in de eigen regio geleverd. Dat zorgt samen met de centrale ligging aan uitvalswegen voor een forse besparing van de transport kilometers. De focus is erop gericht om de transportregio niet "uit te breiden" maar "in te breiden" om daarmee de CO2 uitstoot door transport verder te reduceren.

Door onze transparante en goed geïntegreerde MVO beleid zijn we voor locaties welke een Green Key label in bezit hebben inmiddels een veel gevraagde contractpartner om mee samen te werken. Al was het maar vanwege de centrale ligging van ons bedrijf in Midden Nederland. 

sponsoring
We zijn bordsponsor bij voetbalvereniging Maarssen & voetbalvereniging VIOD en adverteren in clubbladen van (sport) verenigingen in ons verzorgingsgebied, zoals o.a. in het clubblad van Zwemvereniging Utrecht en Tennisvereniging Luck Raeck.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid sponsoren we enkele lokale goede doelen in natura. Samen met vele andere ondernemers in de Stichtse Vecht supporten we jaarlijks o.a. het benefiet kerstconcert voor het Johannes Hospitium in Vleuten. De opbrengst uit toegangskaarten & sponsoring is jaarlijks goed voor euro 12.000,--

De Rotaryclub Maarssen organiseert jaarlijks de Doornburgh Experience. Triade Party Rent sponsort voor de deelnemers en de 500 bezoekers de partygoederen voor het eten & drinken en zitten & staan. Aan het einde van de dag kan zuster Margareth, priorin van de zusters Kanunnikessen, een cheque van ruim euro 10.000,-- in ontvangst nemen.

We ondersteunen van 8 februari t/m 15 maart 2017 het door studenten gerunde pop-up restaurant Happietaria Utrecht met huurmaterialen in natura. Het Utrechtse Happietaria restaurant kan als sinds 2003 op onze support rekenen. We nemen de levering van het servies & bestek, glaswerk en keukenapparatuur voor onze rekening. Het sponsorbedrag is  wisselend en hangt af van de tijdelijke locatie en de faciliteiten ter plekke, in 2016 betrof het sponsorbedrag ruim euro 5.000,=.
De opbrengst varieert jaarlijks en loopt uiteen van euro 30.000,-- tot 50.000,-- per editie!  

Keurmerken en netwerken

Voor het verduurzamen van je eigen organisatie of bedrijf is geen draaiboek voorhanden hoe je dit moet aanpakken. Wij vinden het belangrijk om met veel verschillende bedrijven en organisaties te sparren en nieuwe netwerken te vormen om samen te verduurzamen en elkaar verder te helpen.

MVO Nederland koploper netwerk.
Aangesloten bedrijven zijn MVO-koplopers die elkaar vooruit helpen, inspireren en gedeelde businesskansen ontwikkelen.

Milieubarometer
 De Milieubarometer is een online meet-instrument dat de milieubelasting en milieukosten van Triade Party Rent inzichtelijk maakt.
Triade Party Rent - milieubarometerbedrijf - partyverhuur - groene party partner 
 
Supporter Duurzaam MKB
 Triade Party Rent is supporter van Duurzaam MKB. Hiermee onderschrijven wij dat Duurzaam Ondernemen belangrijk is bij de bedrijfsvoering en dat Duurzaam Ondernemen een voorsprong oplevert.

 Triade Party Rent - supporter Duurzaam MKB - groene partyverhuur

Fair Climate Fund
 Voor bedrijven die zowel sociaal als klimaatverantwoord willen ondernemen biedt FairClimateFund de unieke mogelijkheid om CO2 uitstoot op een eerlijke manier te compenseren met klimaatprojecten in ontwikkelingslanden.

U15
De U15 is een netwerk van werkgevers die de mobiliteit van hun bedrijf of organisatie gaan verduurzamen. Deze verduurzaming heeft o.a. een kostenreductie, een lagere CO2-uitstoot en een betere bereikbaarheid tot gevolg. Binnen de U15 zijn diverse community's actief. Zoals de community fiets stimulering, CO2 footprint & gedragsverandering.
U15 - Triade Party Rent - partyverhuur - bereikbaarheid - CO2 reductie

tot slot

Heb je vragen over het MVO beleid van Triade Party Rent, bel me gerust: (0346) 555 975 of mail: mark at triadepartyrent (punt) nl
Graag vertel ik  enthousiast alle ins &outs over ons MVO beleid en ik weet zeker dat je daarna voldoende inspiratie hebt om zelf aan de slag te gaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en je eigen bedrijf ook te vergroenen!

Mark van der Horst - eigenaar Triade Party Rent
laatste update: donderdag 15 februari 2017